قابلیت Rewind

قابلیت Rewind

ریوایند یک قابلیت پر استفاده در استوری اینستاگرام می باشد که تنها ایرادی که می توان به آن گرفت عدم امکان استفاده آن در بخش محتوا اینستاگرام می باشد که کاربران این اپلیکیشن بسیار امیدوارند این امکان به سایر بخش ها نیز اضافه شود

 

 

.

 

 

برای استفاده از Rewind به بخش استوری رفته و همانند همیشه یک ویدیو ضبط کرده و سپس برای وارد شدن به بخش حالت ها انگشت خود را بر روی نمایشگر قرار داده و به سمت راست بکشید و گرینه Rewind را در کنار Boomerang  و Hands-Freeرا انتخاب کرده سپس بعد از ضبط و ارسال استوری خود ویدیو شما از انتها به ابتدا پخش خواهد شد.

Rewind_استوری