قابلیت Rewind

ریوایند یک قابلیت پر استفاده در استوری اینستاگرام می باشد که تنها ایرادی که می توان به آن گرفت عدم امکان استفاده آن در بخش محتوا اینستاگرام می باشد که کاربران این اپلیکشن بسیار امیدوارند این امکان به سایر بخش ها نیز اضافه شود.

 

Rewind_استوری

 

برای استفاده از Rewind به بخش استوری رفته و همانند همیشه یک ویدیو ضبط کرده و سپس برای وارد شدن به بخش حالت ها انگشت خود را بر روی نمایگر قرار داده و به سمت راست بکشید و گرینه Rewind را در کنار Boomerang  و Hands-Freeرا انتخاب کرده سپس بعد از ضبط و ارسال استوری خود ویدیو شما از انتها به ابتدا پخش خواهد شد.