لایو دو نفره در اینستاگرام

لایو دو نفره در اینستاگرام

شاید به ذهن شما هم این موضوع آمده باشد که چرا بعضی از صفحات مجازی با اینکه مطلب خیلی خاصی ندارند اما Follower های واقعی زیادی برای خود جمع کرده اند چگونه به این موفقیت رسیده اند!

نکته مهم این موضوع فقط یک چیز می باشد ان هم توجه به نکات ریزی که در جذب فالوور اینستاگرام وجود دارد هست.

 

 

 

 

 

یکی از این موارد لایو 2 نفره با صفحات عمومی (Public)می باشد. این لایو وقتی که در قسمت اگسپلوره نمایش داده می شود مخاطبین خیلی بیشتری نسبت به لایو تک نفره را دور هم جمع می کند از همین رو امکان فالوو کردن شما توسط اشخاصی که لایو شما رو بررسی می کنند بیشتر می باشد.

لایو 2 نفره